Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας («www.missonistore.com», ο «Ιστότοπος»). Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου αποτελούν δραστηριότητες που διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης (οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης»). Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και η αγορά προϊόντων στον Ιστότοπο προϋποθέτουν την ανάγνωση, τη γνώση και την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Το παρόντα δικτυακό τόπο διαχειρίζεται και συντηρεί η εταιρεία Missoni S.p.A. (η «Missoni» ή ο «Πάροχος»), εταιρεία με έδρα στην Ιταλία, via Luigi Rossi 52, 21040, Sumirago (VA), αριθμό φορολογικού μητρώου και ΦΠΑ και αριθμό εγγραφής στο μητρώο εταιρειών του Varese 00213650120, μετοχικό κεφάλαιο 6.537.143,08 ευρώ πλήρως καταβεβλημένο. 

Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, θα θεωρηθείτε Χρήστης του Ιστότοπου (ο «Χρήστης»). 

Για βοήθεια, επισκεφθείτε την σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες και τα έξοδα αποστολής, τις επιστροφές χρημάτων και προϊόντων που έχουν αγοραστεί στον Ιστότοπο, τη φόρμα εγγραφής στην Ιστοσελίδα, συμβουλές και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τη Missoni μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Για οποιαδήποτε άλλη νομική πληροφορία, συνιστάται να ελέγξετε τις ενότητες της Ιστοσελίδας με τους τίτλους «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης», «Δικαίωμα υπαναχώρησης» και «Πολιτική απορρήτου». Η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή απλώς να ενημερώνει το σύνολο ή μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Όλες οι μετατροπές και ενημερώσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης θα εμφανίζονται κατευθείαν στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου και θα ισχύουν αμέσως μετά την δημοσίευσή τους. Εννοείται ότι οι τροποποιήσεις και/ή οι ενημερώσεις στον Iστότοπο δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες και αγορές προϊόντων που έχουν ήδη ληφθεί και ολοκληρωθεί πριν από την δημοσίευση των εν λόγω τροποποιήσεων. Να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστοτόπου. Θα σας παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστοτοπό μας στην περίπτωση που διαφωνείτε με όλους ή κάποιους από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. 

Η τελευταία ενημέρωση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων έγινε στις 15 Μαρτίου 2023. 

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της προβολής των ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με τη Missoni, της λήψης πληροφοριών για τα προϊόντα και της αγοράς προϊόντων στον Ιστότοπο, αποτελούν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους χρήστες μας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Να θυμάστε ότι τη χρήση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του εναπόκειται στην αποκλειστική σας ευθύνη. Η Missoni δεν ευθύνεται για τη χρήση του Ιστότοπου από χρήστες που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Missoni για εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος και βαριά αμέλεια. Ειδικότερα, είστε αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την κοινοποίηση εσφαλμένων ή ψευδών πληροφοριών και δεδομένων ή πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καθώς και για οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση τους. 

Τέλος, ο Χρήστης αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία σε συστήματα υπολογιστών ή απώλεια δεδομένων προκύψει από την χρήση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης, χωρίς να μπορεί να αποδοθεί ουδεμία ευθύνη στη Missoni. Η Missoni δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου ή από ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές υπηρεσιών, ακύρωση περιεχομένου, προβλήματα που συνδέονται με το δίκτυο, τους παρόχους ή τις τηλεφωνικές ή/και τηλεματικές συνδέσεις, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αλλοίωση δεδομένων και τη βλάβη ή δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Χρήστη . 

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη και ορθή χρήση των προσωπικών του στοιχείων πρόσβασης καθώς και των διαπιστευτηρίων που απαιτούνται για τις σελίδες του Ιστότοπου με περιορισμένη πρόσβαση, καθώς και για κάθε ζημιογόνα συνέπεια ή βλάβη που ενδέχεται να υποστεί η Missoni ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης χρήσης, απώλειας ή κλοπής αυτών των στοιχείων. 


1. Πολιτική απορρήτου

Όλοι οι Χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου. Η πολιτική αυτή ισχύει με ή χωρίς την αγορά προϊόντων. Η Πολιτική Απορρήτου σας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου, όπως, ενδεικτικά, τα έργα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι διάλογοι, η μουσική, οι ήχοι και τα βίντεο, τα έγγραφα, τα σχέδια, τα σχήματα, τα λογότυπα και κάθε άλλο υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των μενού, των ιστοσελίδων, των γραφικών, των χρωμάτων, των διαγραμμάτων, των εργαλείων, των γραμματοσειρών και του σχεδιασμού του Ιστότοπου, των διαγραμμάτων, της διάταξης, των μεθόδων, των διαδικασιών, των λειτουργιών και του λογισμικού που αποτελούν μέρος του Ιστότοπου, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Missoni και των άλλων κατόχων αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του Ιστότοπου και του περιεχομένου του, είτε εν μέρει είτε εν όλω, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Missoni. Η Missoni έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει εάν θα επιτρέπει ή θα απαγορεύει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή, του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, είτε εν μέρει είτε εν όλω. H χρήση του Ιστότοπου περιλαμβάνει μόνο το δικαίωμα του Χρήστη για ανάγνωση του Ιστότοπου και του περιεχομένου της. Επιπλέον, επιτρέπεται σε κάθε Χρήστη να πραγματοποιεί μόνο τις προσωρινές ενέργειες αναπαραγωγής που δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία, θεωρούνται παροδικές ή τυχαίες, και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της προβολής του Ιστότοπου και του περιεχομένου του, καθώς και κάθε άλλη λειτουργία περιήγησης στον δικτυακό τόπο με γνώμονα πάντοτε τη νόμιμη χρήση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του. Ο Χρήστης όμως απαγορεύεται να αναπαράγει ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου και του περιεχομένου του σε οποιοδήποτε μέσο. Κάθε πράξη αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται με την γραπτή έγκριση της Missoni ή, εάν είναι απαραίτητο, των δημιουργών των έργων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Κάθε αναπαραγωγή πρέπει πάντα να είναι νομότυπη και να συμμορφώνεται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα της Missoni και των δημιουργών των επιμέρους έργων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.  Οι δημιουργοί των μεμονωμένων έργων που αναρτώνται στον Iστότοπο έχουν το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διεκδικήσουν την πνευματική ιδιοκτησία των έργων τους και να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή άλλη μορφή τροποποίησης των έργων τους, που μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία ή τη φήμη τους. Κάθε Χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των καλλιτεχνών που έχουν επιλέξει να δημοσιεύσουν τα έργα τους στον Ιστότοπο ή που έχουν συνεργαστεί με αυτόν για τη δημιουργία νέων μορφών έκφρασης και τέχνης που προορίζονται για δημοσίευση, ακόμη και αν δεν δημοσιεύονται αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο ή/και δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.  Επιπλέον, κανένας Χρήστης δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιεί, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή/και οποιοδήποτε μεμονωμένο έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κανένας Χρήστης δεν επιτρέπεται να μεταβάλει ή να τροποποιήσει με οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή/και τα προστατευόμενα έργα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Missoni και, όπου είναι απαραίτητο, των μεμονωμένων δημιουργών των έργων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. 

3. Εμπορικά σήματα και ονόματα τομέα

Όλα τα διακριτικά σήματα που διακρίνουν τα προϊόντα που πωλούνται ή/και παρουσιάζονται στον Ιστότοπο είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη διάκριση, περιγραφή και διαφήμιση των προϊόντων προς πώληση στον Ιστότοπο. Η Missoni και οι λοιποί κάτοχοι καταχωρισμένων σημάτων έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των σημάτων που κατέχουν. Οποιαδήποτε μη νομότυπη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και συνεπάγεται σοβαρές νομικές συνέπειες. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού σήματος βρίσκεται στον Ιστότοπο με σκοπό την αθέμιτη εκμετάλλευση του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή με τρόπο που να προκαλεί ζημία σε αυτά και στους ιδιοκτήτες τους. 

4. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους (οι «Σύνδεσμοι») προς άλλους ιστότοπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιστότοπο. Η Missoni δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτούς τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους. Η Missoni δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και για τους κανόνες που υιοθετούνται από αυτούς, καθώς και όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγηση κάθε Χρήστη. Κάθε Χρήστης θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν συνδέεται σε αυτούς τους ιστότοπους μέσω των συνδέσμων στον Ιστότοπο και θα πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου τους. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου δεν ισχύουν για ιστοσελίδες που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός της Missoni και για ιστοσελίδες εκτός της Ιστότοπου. Ο Ιστότοπος παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει τους Χρήστες του στην αναζήτηση και την περιήγησή τους και για να διευκολύνει συνδέσμους υπερκειμένου στο Διαδίκτυο προς άλλους ιστότοπους. Η ενεργοποίηση των συνδέσμων δεν συνεπάγεται καμία σύσταση ή έγκριση από την Missoni για πρόσβαση και περιήγηση σε αυτούς τους ιστότοπους, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους, τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που διατείθενται σε αυτούς για πώληση στους χρήστες του Διαδικτύου. 

5. Σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο

Για ενεργοποίηση συνδέσμων προς την αρχική σελίδα και άλλες δημόσια προσβάσιμες ιστοσελίδες του Ιστότοπου, επικοινωνήστε με τη Missoni στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marketing@missoni.com. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του αιτήματος συγκατάθεσης για την τοποθέτηση συνδέσμου υπερκειμένου προς τον Ιστότοπο. Η ενεργοποίηση των συνδέσμων χορηγείται εγγράφως από την Missoni στον αιτούντα, δωρεάν και σε μη αποκλειστική βάση. Η Missoni έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ενεργοποίηση άμεσων συνδέσμων προς τον ιστότοπό της σε περίπτωση που ο αιτών, ο οποίος προτίθεται να ενεργοποιήσει τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπο, έχει υιοθετήσει στο παρελθόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τις πρακτικές του κλάδου, ή πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της Missoni, ή όταν ο αιτών έχει στο παρελθόν προβεί σε ενέργειες που δυσφημούν τη Missoni και η Missoni θεωρεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η ενεργοποίηση συνδέσμων υπερκειμένου (όπως deep frames ή deep links) προς τον Ιστότοπο ή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση meta-tags χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Missoni. 

6. Προειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο

Η Missoni έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τη δημοσίευση περιεχομένου στον Ιστότοπο που απεικονίζει σκηνές ή καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας, ή περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές για τις πολιτικές πεποιθήσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, σε όλες τις μορφές και εκφράσεις τους, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, η Missoni δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα του Ιστότοπου είναι κατάλληλα ή νόμιμα σε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του Ιστότοπου θεωρείται παράνομο ή παραβατικό σε ορισμένες χώρες εκτός της Ιταλίας, ο χρήστης καλείται να μην επισκεφθεί τον Ιστότοπο και σε περίπτωση που αποφασίσει να συνεχίσει, θα είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο. Η Missoni έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ακριβές και δεν περιλαμβάνει ανακρίβειες ή πληροφορίες που είναι παρωχημένες αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης του περιεχομένου στον Ιστότοπο και, όπου είναι εφικτό, και μετά από αυτήν. Παρόλα αυτά, η Missoni δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις εσκεμμένης απάτης και βαριάς αμέλειας, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι σύμφωνο με το ισχύον δίκαιο της Ιταλίας. Επιπλέον, η Missoni δεν μπορεί να διασφαλίσει στους χρήστες τη συνεχή λειτουργία του Ιστότοπου χωρίς διακοπές ή δυσλειτουργίες που μπορεί να οφείλονται σε σφάλματα ή προβλήματα στη σύνδεση τους στο διαδίκτυο. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση του Ιστοτόπου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Tο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών θα είναι διαθέσιμο για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της πρόσβασης στον Ιστότοπο, εάν αυτό είναι εφικτό. Επίσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας υπηρεσιών Διαδικτύου, ή ελέγξατε ότι κάθε συσκευή σας για σύνδεση στο Διαδίκτυο και πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο έχει ρυθμιστεί σωστά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης. Παρά τις προσπάθειες της Missoni για να διατηρήσει συνεχή πρόσβαση στον Ιστότοπό της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου του μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες ή διακοπές της λειτουργίας του Ιστότοπου λόγω της ανάγκης για ενημερώσεις στον Ιστότοπο. Η Missoni έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των υπηρεσιών της στον Ιστότοπο, την ακεραιότητα των δεδομένωνκαι των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή. Ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι η αποτροπή της διασποράς, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες του Ιστότοπου, καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες. 

7. Η εμπορική μας πολιτική

Η Missoni έχει υιοθετήσει μια συγκεκριμένη εμπορική πολιτική. Αποστολή της είναι να πωλεί προϊόντα μέσω των υπηρεσιών της και του Ιστότοπού της αποκλειστικά σε «τελικούς καταναλωτές», δηλαδή φυσικά προόσωπα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ενδέχεται να ασκούν. Δεν επιτρέπεται σε Χρήστες που δεν είναι τελικοί καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να αγοράζουν προϊόντα στον Ιστότοπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Missoni έχει το δικαίωμα να μην λάβει υπόψη της παραγγελίες από χρήστες που δεν είναι τελικοί καταναλωτές και κάθε άλλη παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης (διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: link) ή/και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.  

8. Περιορισμός της ευθύνης

Η Missoni δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη έναντι του Χρήστη  για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και την περιήγηση σε αυτόν. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή άλλη έμμεση ζημία προκύψει από τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη ή την ανικανότητα ή/και αδυναμία χρήσης αυτού από τον Χρήστη. Αυτή η διάταξη περί περιορισμού της ευθύνης ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο και, ειδικότερα, με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (ο Ιταλικός Κώδικας Καταναλωτή), όπως εκάστοτε τροποποιείται. Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης μεταξύ της Missoni και κάθε Χρήστη, ο Χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr για τους χρήστες που ζουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.